Форум сообщества специалистов по управлению персоналом HR-Лига

Форум сообщества специалистов по управлению персоналом HR-Лига (http://forum.hrliga.com/index.php)
-   Отпуска (http://forum.hrliga.com/forumdisplay.php?f=69)
-   -   Дополнительный отпуск «чернобыльцам» (http://forum.hrliga.com/showthread.php?t=904)

dragon76 28.08.2014 12:15

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, мне нужно предоставить сотруднику чернобыльский отпуск с 18.08.14 г. на 16 к.д. он выходит 03.09.14 или 04.09.14 т.к. 24.08.14 праздник, или при предоставлении чернобыльского праздничные не вычеркиваються из подсчета количества дней, огромное спасибо.

Вика_86 28.08.2014 12:27

Считаются все дни.
Выходить 03.09.14 г.

taranova 25.09.2014 21:33

Добрый вечер форумчане! Прошу Вашей помощи может кто-нибудь сталкивался с вопросом предоставления ежегодного отпуска работникам, работающим (находящимся в командировке) на территориях радиоактивного загрязнения, согласно ст.47 № 796. Должны ли мы требовать от данных работников удостоверение установленного образца или нет. Ведь данный отпуск не является льготой.
Заранее спасибо.

taranova 29.09.2014 12:37

Добрый день! Я поняла, что ни кто с такой ситуацией не сталкивался :dont know:

taranova 28.10.2014 21:30

Цитата:

Сообщение от Mardge (Сообщение 127690)
не 24 + 4, а 30 + 4.
Щорічна основна відпустка у працівника - 30 к.д.! Різницю (30-24) оплачує фонд.
А 4 дні щорічної додаткової відпустки, передбачені вашим КД додаються до основної щорічної відпустки.

Согласно ст.6 ЗУ "Промышленно-производственному персоналу угольной, сланцевой, металлургической, электроэнергетической промышленности, а также занятому на открытых горных работах, на работах на поверхности шахт, разрезов, карьеров и рудников, на строительно-монтажных работах в шахтном строительстве, на транспортировке и обогащении полезных ископаемых предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью 24 календарных дня с увеличением за каждые два отработанных года на 2 календарных дня, но не более 28 календарных дней. "
В результате, если работник проработал в энергетике 2 года, то ему положен отпуск продолжительностью 26 к.д.+2 к.д. (ст.47) и эти 2 дня оплачивает Фонд. :yes:

Adel 19.03.2015 14:43

Колеги, доброго дня,
бухгалтерія стверджує, що у зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» для надання додаткової відпустки особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1-2 категорія), необхідно надати довідку (витяг з Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги) про використання пільг та компенсацій особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Ніде не можу знайти цього підтвердження, самій же бухгалтерії про це сказали в Фонді, куди вони подають звітність по "чорнобильцям".
Буду дуже вдячна, якщо хтось поділиться своїм досвідом надання відпустки працівникам "чорнобильцям"

дякую!

Вика_86 19.03.2015 17:55

діє з 01.01.15 року, завтра ще проконсультуємось в нашому фонді.
Скоріше за все, потрібен цей витяг.
Цитата:

ЄДИНА СИСТЕМА РЕЄСТРАЦІЇ ТА МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСІБ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Стаття 16. Організація єдиного державного обліку осіб,
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи

З метою найбільш ефективного вирішення завдань
медико-соціального забезпечення осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, створюється Державний реєстр України
(єдина інформаційна система), до складу якого входять
соціологічні, дозиметричні і медичні підреєстри. Складовою
частиною Державного реєстру України є Український військовий
реєстр і його підрозділи, що ведуться Міністерством оборони
України, Міністерством внутрішніх справ України та Службою
безпеки України. { Частина перша статті 16 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 230/96-ВР від 06.06.96 }

Головними завданнями Державного реєстру України є здійснення
контролю за станом здоров'я, вивчення найближчих та віддалених
медичних наслідків у осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади,
місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування,
громадські організації передають у Державний реєстр України повну
і вичерпну інформацію щодо осіб, визначених статтями 10, 11, 27
цього Закону, для включення в банк даних необхідних відомостей про
календарні строки їх роботи, період проживання на радіоактивно
забруднених територіях, про місце роботи, про дози опромінення.
{ Частина третя статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006 }

Реєстраційний номер у Державному реєстрі України
повідомляється громадянам, а також лікувальним закладам за місцем
їх проживання або роботи.

Громадянам гарантується збереження лікарської таємниці щодо
відомостей, які знаходяться в Державному реєстрі України.

Працівники Державного реєстру України несуть відповідальність
згідно з чинним законодавством за розголошення відомостей щодо
осіб, внесених до Державного реєстру України.

Положення про організацію і функціонування Державного реєстру
України розробляється центральними органами виконавчої влади, що
забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах
охорони здоров’я, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи,
та затверджується Кабінетом Міністрів України.
{ Частина сьома статті 16 в редакції Законів N 230/96-ВР від
06.06.96, N 231-V ( 231-16 ) від 05.10.2006; із змінами, внесеними
згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
{ Стаття 16 в редакції Закону N 2532-12 від 01.07.92 }


jasmin 12.05.2015 09:45

Доброго дня! А у мене у зв'язку з прийняттям Закону № 76-VIII від 28.12.2014 року виникла така ситуація. Організація знаходиться в зоні посиленого радіологічного контролю. До введення в дію з 1 січня 1997 року Закону України "Про відпустки" всі працівники отримували 30 календарних днів +12 днів відпустки за ненормований робочий день. Постановою Верховної Ради України від 15 листопада 1996 року № 505 "Про порядок введення в дію Закону України "Про відпустки" було встановлено, що "за працівниками, які користувались відпусткою більшої тривалості, ніж передбачено цим законом, на весь час їх роботи на даному підприємстві, в установі, організації на посадах, професіях, роботах, що давало їм право на цю відпустку, та за наявності умов, за якими вона надавалася" - зберігаються відпустки раніше встановленої тривалості.. Тому працівники, які працюють на одному місці до теперішнього часу так і отримували 42 календарних дні відпустки. Тут і виникло запитання: відпустку якої тривалості надавати їм цього року? 36 днів, тобто 42 - 6 чорнобильських або 24+12 за ненормований робочий день(оскільки в них було право на таку кількість днів відпустки за ненормований робочий день згідно законодавства до 1997 року) або 31 (24+7 за ненормований робочий день). Постанову від 23 липня 1991 р. N 106 не скасовували, ст. 47 "чорнобильського закону" також не змінили і не відмінили. Отож і не знаємо, що робити... Може хтось із цим вже стикався і розібрався

Fisher_and 12.05.2015 13:42

Виходячи с цього:
"• Минсоцполитики разъяснило порядок предоставления отпусков за работу в зонах радиоактивного загрязнения. Предоставление такого отпуска предусмотрено Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» от 28.02.1991 г. № 796-XII.
Законом Украины от 28.12.2014 г. № 76-VIII внесены изменения в Закон Украины «О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы» от 27.02.1991 г. № 791а-XII, согласно которым абз. 5 ч. 2, в котором дается определение зоны усиленного радиологического контроля, исключено.
Несмотря на это, в соответствии со ст. 47 Закона № 796-XII, работникам, работающим (находящимся в командировке) на территории, которая до 01.01.2015 г. была отнесена к зоне усиленного радиоэкологического контроля, будет предоставляться ежегодный отпуск пропорционально отработанному до 01.01.2015 г. на этих территориях времени. С 1 января 2015 такой отпуск не предоставляется.
В случае если работник по каким-либо причинам не воспользовался своим правом на ежегодный отпуск за несколько предыдущих лет, он имеет право использовать его, а в случае увольнения (независимо от оснований) ему должна быть выплачена компенсация за все неиспользованные дни ежегодных отпусков. Законодательством не предусмотрен срок давности, после которого работник теряет право на ежегодные отпуска, и не содержит запрета предоставлять ежегодные отпуска в случае их неиспользования.
До 25 числа месяца, за который производится начисление, предприятия подают в управления социальной защиты населения документы по расчетных расходах, связанных с выплатой компенсации и помощи определенных видов, и реестр получателей компенсационных выплат и помощи определенных видов (письмо от 23.03.2015 г. № 279/20/112-15).",
та спілкування з нашими Кадрами, = 24+Y(додатково по законодавству за стаж - на приклад в електроенергетиці)+до 7(ненормований)+Х(по КД).
В законі відсутнє визначення зони, тому відсутня підстава для надання відпустки.
ИМХО.

jasmin 12.05.2015 14:31

Дякую за відповідь, ми вже і самі розібралися. В нашому випадку зберігається тільки 12 календарних днів відпустки за ненормований робочий день, яку такі працівники отримували до прийняття нового закону про відпустки.
А взагалі-то наші законодавці повинні були щось зробити із ст. 47 "чорнобильського закону", щоб не було ніяких сумнівів ні у кого.


Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
2024 © МЕДИА-ПРО 2024 © HR LIGA