Форум сообщества специалистов по управлению персоналом HR-Лига

Форум сообщества специалистов по управлению персоналом HR-Лига (http://forum.hrliga.com/index.php)
-   Профессиональная классификация (http://forum.hrliga.com/forumdisplay.php?f=28)
-   -   Двойные названия профессий (http://forum.hrliga.com/showthread.php?t=11155)

Татьяна К. 18.10.2010 11:54

Цитата:

Сообщение от Mardge (Сообщение 114344)
Сумісництво не можна. А суміщення?

Також.

Олена Олек., якимось наказом вона призначена гол.бух. або чи звучить це хоча б в подвійній назві посади?! Чи ситуація взагалі патова - голобух нізвідки?

Олена Олек 18.10.2010 12:45

Цитата:

Сообщение от Татьяна К. (Сообщение 114348)
Також.

якимось наказом вона призначена гол.бух. або чи звучить це хоча б в подвійній назві посади?!

Название должности так звучит в ШР и должностной инструкции - "нач.отд.- главбух".
В приказах пишу "нач.отдела" без "главбуха" Месяц назад была проверка КРУ, задавали вопросы, но, увидев ШР и ДИ, удовлетворились без замечаний. То ли КРУ была доброй, то ли это общеупотребимое нарушение.

Татьяна К. 18.10.2010 12:54

Мдя.. Тоді на основі чого вона підписується головним бухгалтером?
В цій ситуації повинен діяти "принцип" - "порушуючи - порушуй!:D".
В такому випадку подвійна назва посади повинна бути зазначена не лише в ШР, а й в наказі і ТД.:dont know:

Олена Олек 18.10.2010 13:33

Цитата:

Сообщение от Татьяна К. (Сообщение 114375)
Мдя.. Тоді на основі чого вона підписується головним бухгалтером?
.:dont know:

На основании того, что так через тире называется то место, на котором она сидит в ШР:D:D.

anatol_ua 18.10.2010 13:35

Цитата:

Сообщение от Олена Олек (Сообщение 114389)
место, на котором она сидит в ШР:D:D.

это ... специальное место для начальника отдела-главбуха ?..:lol:

Олена Олек 18.10.2010 14:05

Угу...С кевларовым покрытием ;)

Татьяна К. 18.10.2010 14:26

Знаєте, "місць сидіння" може бути скільки завгодно і зовсім різних;), але, наприклад, приходить на підприємство податкова перевірка і, як правило, просить надати наказ про призначення гол. бух, який підписує документи, що до них надходять. І що бачить? Є начальник відділу (в наказі), а от гол.бух. немає, хоча саме ним підписуються документи. Помічаєте невідповідність? Посилатися потрібно не на ШР, а на наказ про призначення на певну посаду.

Олена Олек 18.10.2010 15:09

То есть, в приказе тогда нужно писать "призначити на посаду начальника відділу-головного бухгалтера Іванову І.І."? Но тогда то же самое должно быть и в ТК? Гм... в ТК я ТАКОЕ писать не готова.
А для налоговой в подписи "начальник..відділу", а не "головний бухгалтер" нет ничего неожиданного? Они примут сведения подписанные НЕ главбухом, а начотделом? Вопросов, типа, "как работает предприятие без главбуха?" не возникнет?

Mardge 18.10.2010 15:18

Цитата:

Сообщение от Олена Олек (Сообщение 114415)
А для налоговой в подписи "начальник..відділу", а не "головний бухгалтер" нет ничего неожиданного? Они примут сведения подписанные НЕ главбухом, а начотделом? Вопросов, типа, "как работает предприятие без главбуха?" не возникнет?


Закон про бухгалтерський облік:
Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
1. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.
2. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.
3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.
4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство самостійно обирає форми його організації:
введення до штату підприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;
користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець, який здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи;
ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;
самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися.
5. Підприємство самостійно:
визначає облікову політику підприємства;
обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;
розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;
затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;
може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.
6. Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.
7. Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства (далі - бухгалтер):
забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;
організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;
забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.
8. Відповідальність за бухгалтерський облік господарських операцій, пов'язаних з ліквідацією підприємства, включаючи оцінку майна і зобов'язань підприємства та складання ліквідаційного балансу і фінансової звітності, покладається на ліквідаційну комісію, яка утворюється відповідно до законодавства.

Наталья Р 18.10.2010 16:38

Если ввести в штатное 2 единицы: главный бухгалтер и начальник отдела...
Основное место работы -главный бухгалтер, а за начальника отдела пусть получает доплату на период вакансии и естественно исполняет его обязанности.


Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
2021 © «МЕДИА-ПРО» 2021 © «HR-Лига»