Форум сообщества специалистов по управлению персоналом HR-Лига

Форум сообщества специалистов по управлению персоналом HR-Лига (http://forum.hrliga.com/index.php)
-   Отпуска (http://forum.hrliga.com/forumdisplay.php?f=69)
-   -   Отпуск по беременности и родам (http://forum.hrliga.com/showthread.php?t=11147)

Мотя 21.09.2010 17:43

Цитата:

Сообщение от Mardge (Сообщение 111112)
;)
Давайте и я выделю огромным шрифтом:

:yes:;)

:thumbs up::good::D

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням
Документ 2240-14, поточна редакцiя вiд 30.07.2010 на пiдставi 2289-17, чинний
( Увага! Остання подiя - Редакція вiдбудеться 01.01.2011 на пiдставi 2464-17 )

Матеріальне забезпечення та соціальні послуги, що надаються
за цим Законом, є окремим видом загальнообов'язкового державного
соціального страхування громадян, що здійснюється Фондом
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття загальнообов'язкового державного
соціального страхування у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, передбачає матеріальне забезпечення громадян у зв'язку
з втратою заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї),вагітності та пологів, часткову компенсацію витрат, пов'язаних із смертю застрахованої
особи або членів її сім'ї, а також надання соціальних послуг за
рахунок бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, що формується шляхом сплати страхових внесків
власником або уповноваженим ним органом, громадянами, а також за
рахунок інших джерел, передбачених цим Законом.

Mardge 21.09.2010 17:48

Разве кто-то спорит с тем, что закон №2240 действующий и предусматривает помощь по беременности и родам (тоже отделяя ее от помощи по временной нетрудоспособности)?:?
Речь идет о законе №1058 :koo-koo:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/law...i?nreg=1058-15
и о предусмотренных законом взносах.

Мотя 21.09.2010 19:02

Добре, поговорим и об этом законе!:thumbs up::good:;)

"и о предусмотренных законом взносах."

ПОЕХАЛИ!:bravo::good:;);)

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:
застрахована особа - фізична особа, яка відповідно до цього
Закону підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному
страхуванню і сплачує (сплачувала) та/або за яку сплачуються чи
сплачувалися у встановленому законом порядку страхові внески на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;


страховий стаж - період (строк), протягом якого особа
підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку
сплачувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає
загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню згідно із
цим Законом і за який сплачено страхові внески;

страхові внески - кошти відрахувань на соціальне страхування
та збір на обов'язкове державне пенсійне страхування, сплачені
згідно із законодавством, що діяло раніше; кошти, сплачені на
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування відповідно до
цього Закону;

Стаття 11. Особи, які підлягають загальнообов'язковому
державному пенсійному страхуванню
Загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню
підлягають:
13) особи, які відповідно до законів отримують допомогу по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
15) особи, які отримують допомогу по тимчасовій
непрацездатності;

(а эти особы перечислены в :З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням (см.выше)- примеч. автора поста Моти!)

Стаття 13. Припинення участі в системі загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування

1. Участь застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового
державного пенсійного страхування припиняється:

у разі якщо особа, яка підлягає загальнообов'язковому
державному пенсійному страхуванню відповідно до цього Закону,
втратила визначений цим Законом статус застрахованої особи;

Стаття 20. Обчислення та сплата страхових внесків

2. Обчислення страхових внесків застрахованих осіб,
зазначених у пунктах 1, 2, 5-7, 9, 10, 12, 15, ( 15) особи, які отримують допомогу по тимчасовій
непрацездатності; - прим. Моти)
17 і 18 статті 11
цього Закону, здійснюється страхувальниками на підставі
бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться
нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування
(обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, на
які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески.
{ Частина друга статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 857-V ( 857-16 ) від 03.04.2007, N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008;
в редакції Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

За осіб, зазначених у пунктах 8, 11-14 статті 11 цього
Закону, страхові внески сплачуються в порядку і строки,
( 1092-2004-п ) визначені Кабінетом Міністрів України, за рахунок
коштів державного та місцевого бюджетів, коштів цільових фондів,
з яких цим особам сплачуються відповідно грошове забезпечення,
страхові виплати, допомога і компенсації. ( Абзац частини шостої
статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2505-IV
( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

( 13) особи, які відповідно до законів отримують допомогу по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; - прим. Моти)

Mardge 21.09.2010 19:33

:shot:
Мотя, это все мы уже читали. Покажите, где в этом законе говорится о том, что взносы начисляются на помощь по беременности и родам.
И почему статью 19 данного закона хотели дополнить словами „і вагітності та пологах”:

Цитата:

Стаття 19. Нарахування страхових внесків

1. Страхові внески до солідарної системи нараховуються:

для роботодавця - на суми фактичних витрат на оплату праці
(грошового забезпечення) працівників, що включають витрати на
виплату основної і додаткової заробітної плати та інших
заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому числі в
натуральній формі, які визначаються згідно з нормативно-правовими
актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату
праці" ( 108/95-ВР ), виплату винагород фізичним особам за
виконання робіт (послуг) за угодами цивільно-правового характеру,
що підлягають обкладенню податком на доходи фізичних осіб, а також
на суми оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, яка
здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по
тимчасовій непрацездатності;

:wacko:
Наконец-то дошли до обсуждения начисления взносов, с которых все начиналось (пост №42):
Цитата:

Сообщение от hr3 (Сообщение 111000)
На сьогоднi страховi внески до Пенсiйного фонду з допомоги по вагiтностi та пологах не сплачуються

И еще к Вам вопрос: почему Вы не видите разницу между пособием по временной нетрудоспособности и пособием по беременности и родам?

Мотя 21.09.2010 19:56

Цитата:

Сообщение от Mardge (Сообщение 111125)
Покажите, где в этом законе говорится о том, что взносы начисляются на помощь по беременности и родам.?

Я вот точно ща пойду и повешусь!:cry: :cry: :swoon: :wacko: :shot:
:smls13:

ВОТ ГДЕ:
Стаття 20. Обчислення та сплата страхових внесків

2. Обчислення страхових внесків застрахованих осіб,
зазначених у пунктах 1, 2, 5-7, 9, 10, 12, 15, ( 15) особи, які отримують допомогу по тимчасовій
непрацездатності; - прим. Моти)
17 і 18 статті 11
цього Закону, здійснюється страхувальниками на підставі
бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться
нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування
(обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, на
які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески.
{ Частина друга статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 857-V ( 857-16 ) від 03.04.2007, N 107-VI ( 107-17 ) від
28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням
Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008;
в редакції Закону N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008 }

И ВОТ ГДЕ:
А, в свою очередь, про этих особ мы читаем в:

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням

Стаття 1. Поняття загальнообов'язкового державного
соціального страхування у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням


Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням, передбачає матеріальне забезпечення громадян у зв'язку
з втратою заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової втрати
працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною,
дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї),вагітності та пологів,

Цитата:

Сообщение от Mardge (Сообщение 111125)
почему Вы не видите разницу между пособием по временной нетрудоспособности и пособием по беременности и родам?

Почему же не вижу? Вижу!:pilot:
Поэтому-то и разделили немножко:
2. Обчислення страхових внесків застрахованих осіб,
зазначених у пунктах 1, 2, 5-7, 9, 10, 12, 15,

За осіб, зазначених у пунктах 8, 11-14 статті 11 цього
Закону, страхові внески сплачуються в порядку і строки,

Ну и что? от этого суть дела не меняется....
Цитата:

Сообщение от Mardge (Сообщение 111125)
И почему статью 19 данного закона хотели дополнить словами „і вагітності та пологах”:.?

Ну, этого я уж точно не знаю, кто что хотел и кто что видел, спьяну всякое может привидиться или еще по какой другой причине....:lol::D:rofl:;)

Все, ребята, я высказала то, КАК именно я читаю законы!
Другие - пусть читают по-своему!

Я устала! :(
Знаю одно: если мне предстоит дело в суде - я выиграю!
А Вы - как хотите!
Мне все равно!

Mardge 21.09.2010 20:11

:wacko:
Мотя, я Вас в который раз спрашиваю о помощи по беременности и родам, а Вы мне в который раз отвечаете о помощи по временной нетрудоспособности.
А говорите, что видите разницу.

Цитата:

Почему же не вижу? Вижу!:pilot:
Поэтому-то и разделили немножко:
2. Обчислення страхових внесків застрахованих осіб,
зазначених у пунктах 1, 2, 5-7, 9, 10, 12, 15,

За осіб, зазначених у пунктах 8, 11-14 статті 11 цього
Закону, страхові внески сплачуються в порядку і строки,
И что? Что разделили? И в чем Вы все-таки видите разницу?
...
Вопросы снимаются, ввиду последних изменений в Вашем посте.:theme_closed:

Мотя 21.09.2010 20:19

Цитата:

Сообщение от Mardge (Сообщение 111130)
:wacko:
Мотя, я Вас в который раз спрашиваю о помощи по беременности и родам, а Вы мне в который раз отвечаете о помощи по временной нетрудоспособности.

Потому что одно проистекает из другого....:cry: :cry:

Mardge 21.09.2010 20:24

Если Вы говорите, что одно проистекает из другого, то Вы считаете, что помощь по Б и Р - это и есть помощь по временной нетрудоспособности!.
Но какой бы документ Вы ни взяли, везде эти два понятия отличаются! С этого даже начинается Закон №2240, так часто Вами цитируемый!
Цитата:

Цей Закон відповідно до Основ законодавства України про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( 16/98-ВР )
визначає правові, організаційні та фінансові основи
загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян
на випадок тимчасової втрати працездатності, у зв'язку з
вагітністю та пологами, у разі смерті, а також надання послуг із
санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованим
особам та членам їх сімей. { Абзац перший преамбули із змінами,
внесеними згідно із Законом N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 -
зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного
Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }
В этом и корень нашего с Вами непонимания.
Плакать не надо, просто, как всегда, каждый остается при своем мнении.

Мотя 22.09.2010 09:08

Цитата:

Сообщение от Mardge (Сообщение 111134)
В этом и корень нашего с Вами непонимания.

Простите не нашего с Вами, а НАШИХ с Вами законодателей!:bravo:
А как Вы думаете, если бы было какое-то понимание ими самими в том, что они пишут и издают, были бы у нас с Вами судьи и адвокаты, разбирающие дела в суде, оперирующие теми же законами, одинаковыми для всех: как для судей, так и для адвокатов?

Потому что:

Цитата:

Сообщение от Mardge (Сообщение 111134)
каждый остается при своем мнении.

:handshake::thumbs up:;)

Цитата:

Сообщение от shev@gala.net (Сообщение 111076)
а вообще, у женщин на сегодняшний день для пенсии должен быть стаж 23 года.. .

Ссылку - в студию!:redface:

anatol_ua 22.09.2010 10:17

Цитата:

Сообщение от Мотя (Сообщение 111150)
Простите не нашего с Вами, а НАШИХ с Вами законодателей!:bravo:

:good::thumbs up::bravo::handshake:


Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
2021 © «МЕДИА-ПРО» 2021 © «HR-Лига»