Форум сообщества специалистов по управлению персоналом HR-Лига

Форум сообщества специалистов по управлению персоналом HR-Лига (http://forum.hrliga.com/index.php)
-   Профессиональная классификация (http://forum.hrliga.com/forumdisplay.php?f=28)
-   -   Должности по Классификатору профессий (http://forum.hrliga.com/showthread.php?t=98)

bagir@ 01.07.2009 10:31

Как назвать гибщика металла?
 
На предприятии работает человек, который выполняет обязанности гибщика металла (работа на листогибочном станке). В классификаторе такой профессии нет. Как правильно сделать запись в трудовую книжку?

hr_galina 01.07.2009 11:09

Верстатник спеціальних металообробних верстатів 8211.2 ?

08031983 07.07.2009 10:13

ми зробили запис в ТК організатор діловодства

esar 07.07.2009 19:48

Те, що у нас називають "офіс-менеджер", то це є гібрид секретаря із завгоспом, а "менеджер з адміністративної діяльності" - то це дещо інше.
Цитата:

Кваліфікаційна характеристика з Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (затверджений наказом Мінпраці від 29 грудня 2004 р. № 336)

Завдання та обов'язки.
 • Здійснює керівництво діяльністю адміністративної служби підприємства, установи, організації та несе персональну відповідальність перед керівництвом за виконання покладених на нього обов'язків.
 • Очолює та організовує роботу щодо забезпечення діяльності підприємства внутрішнім адміністративним координуванням та інформаційними зв'язками.
 • Формує інформаційно-комунікативну інфраструктуру підприємства, установи, організації.
 • Розподіляє обов'язки між структурними підрозділами служби чи її працівниками, спрямовує, координує та контролює їх роботу.
 • Подає пропозиції керівництву щодо структури адміністративної служби.
 • Вживає заходів щодо вдосконалення форм і методів роботи персоналу.
 • Організовує, регулює та контролює проведення інформаційно-аналітичної роботи підприємства, установи, організації.
 • Розробляє аналітичні, довідкові та інші матеріали з питань, що стосуються діяльності підприємства, установи, організації в межах своєї компетенції.
 • Готує аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, звіти на основі аналізу показників розвитку підприємства, установи, організації або підпорядкованого структурного підрозділу.
 • Разом з керівниками структурних підрозділів бере участь у розробленні перспективних та поточних планів відповідно до загальної стратегії розвитку підприємства, установи, організації.
 • Проводить моніторинг ефективності обраної стратегії, на основі якого розробляє рекомендації щодо перспектив розвитку підприємства, установи, організації та їх структурних підрозділів.
 • Бере участь у формуванні заходів щодо визначення корпоративної стратегії підприємства, установи, організації та в межах наданих йому повноважень контролює її виконання.
 • У межах делегованих повноважень контролює стан організаційно-розпорядчої діяльності в організації та структурних підрозділах.
 • Бере участь в організації комплексу заходів щодо забезпечення захисту персоналу.
 • Бере участь у формуванні кадрової політики підприємства, установи, організації та контролює дієздатність персоналу.
 • Разом з керівниками структурних підрозділів розробляє посадові інструкції і правила внутрішнього трудового розпорядку, вживає заходів щодо забезпечення відповідних умов праці на робочих місцях.
 • Забезпечує укладання і виконання колективного договору.
 • Забезпечує роботу з ведення діловодства в організації.
 • Разом з керівниками інших структурних підрозділів розробляє та організовує роботу з упровадження внутрішніх та зовнішніх стандартів ділових документів.
 • У межах своєї компетенції або за дорученням керівника представляє підприємство, установу, організацію в усіх органах, установах, організаціях, засобах масової інформації, здійснює зв'язки з керівниками органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, із фізичними особами, а також у взаємовідносинах із зарубіжними партнерами.
 • У межах своїх повноважень видає розпорядження й доручення, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками, підписує та візує документи.
 • Очолює та організовує роботу з підготовки й проведення заходів за участю керівництва. [
Повинен знати:
 • законодавчі та нормативно-правові акти;
 • систему й організацію діловодства та ведення архівної справи;
 • систему організації контролю за виконанням документів;
 • систему роботи з персоналом;
 • управлінські технології;
 • перспективи технічного, економічного й соціального розвитку галузі;
 • профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства, установи, організації;
 • ділову українську мову;
 • правила ділового етикету та спілкування;
 • основи адміністративного, стратегічного, проектного та кадрового менеджменту, зв'язків з громадськістю, соціальної психології, педагогіки, соціології та економіки праці, трудового законодавства;
 • інструментальні засоби сучасного офісу (інформаційні технології та засоби оргтехніки);
 • правила й розпорядок захисту персоналу та об'єктів господарювання;
 • правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії. [
Кваліфікаційні вимоги.

Повна вища освіта напряму підготовки "Адміністративний менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна вища освіта (магістр, спеціаліст), стаж роботи за фахом - не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Адміністративний менеджмент

Inneta 10.07.2009 13:15

Начальник охраны - есть ли такая должность в классификаторе?
 
Уважаемые форумчане!
С недавних пор стала работать в небольшой частной охранной фирме (до этого кадрами не занималась вообще). Со многими вопросами уже разобралась, на сегодня остался один неразрешенный. В фирме есть сотрудник, который занимается составлением графиков выхода охранников на объекты, контролирует их работу в ночное время, регулирует замены в случае невыхода охранника и т.д. Руководство фирмы называет этого сотрудника "начальником охраны" (эта же должность вписана и в штатное расписание), но найти такую должность в Классификаторе и по "Поиску" в данном разделе я не смогла (или плохо искала?:redface:).
Подскажите, пожалуйста, как правильно подобрать название данной должности.

hr_galina 10.07.2009 16:02

Начальник охорони пожежної, сторожової 1239
Підійде?

Inneta 11.07.2009 16:07

"Пожарной" - точно не подходит, а вот по поводу "сторожевой" сама думала, но это все же немного не то.
Спасибо за отклик!!!

shev@gala.net 13.07.2009 09:31

А почему бы не написать начальник служби охорони 1229.3(12)

anatol_ua 13.07.2009 09:55

Я бы посоветовал поискать главного диспетчера (диспетчера) - функции-то диспетчерские,
или начальника смены или начальника отдела...

Люля 13.07.2009 13:38

Простите, а в данном случае "начальник отдела" разве нельзя использовать? дополнив "начальник отдела охраны"?


Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
2024 © МЕДИА-ПРО 2024 © HR LIGA