Форум сообщества специалистов по управлению персоналом HR-Лига

Форум сообщества специалистов по управлению персоналом HR-Лига (http://forum.hrliga.com/index.php)
-   Рабочее время. Время отдыха. Трудовая дисциплина (http://forum.hrliga.com/forumdisplay.php?f=66)
-   -   Табель учета рабочего времени (http://forum.hrliga.com/showthread.php?t=997)

gasanova2005@mail.ru 17.01.2007 13:43

Табель учета рабочего времени
 
будь ласка, ответе на такой вопрос: возможно ли, чтобы на фирме один и тот же человек работал и по трудовой и по совместительству( на другой должности, на пол ставки)?

esar 17.01.2007 15:30

Конечно, можно.
Это называется внутреннее совмистительство (не путать с совмещением). Если человек принимается на свое же предприятие по совместительству, это значит, что он в свободное от основной работы время выполняет другую работу.
В этом случае человек принимается на работу по 2-м отдельным трудовым договорам, на него заводятся все учетные и расчетные формы отдельно по каждой должности (профессии) и в табеле он табелируется дважды: 8 час. в день - по основному месту работы по 4 (3,2,1) часов по совмещаемой должности. И зарплата ему насчитыыается дважды, и в ведомости он расписывается дважды.
В случае, если человек совмещает какую-то должность (профессию), это значит, что он в свое основное рабочее время выполняет еще какие-то обязанности временно или постоянно и получает за это доплату к основному окладу за счет вакантной (или временно свободной) должности. Эти доплаты устанавливаются, как правило, в процентном выражении от оклада (тарифной ставки) совмещаемой должности.

gasanova2005@mail.ru 17.01.2007 16:04

Спасибочки Вам огромезное :bravo:

esar 17.01.2007 16:29

Пожалуйста

captain2001@ukr.net 13.06.2007 15:00

Табель учета рабочего времени
 
ЗДРАСТУЙТЕ!
Я працюю інсп. з кадрів на підприємстві з іноземним капіталом. Керівниками усіх відділів у нас є іноземці.
Наразі постало питання про ведення табелів у відділах (керівниками чи табельниками). Однак, керівники відмовляються і агрументують це тим, що вдома вони таким ніколи не займалися і взагалі всіма питаннями що стосується обліку робочого часу у них займається відділ персоналу.
Допоможіть, будь ласка, зайти нормативний документ що зобов'язує складання табелів обліку роб. часу на місцях (у відділах), а не в відділі кадрів.
Дякую за допомогу!

Fervis 13.06.2007 15:26

На сколько я знаю и сталкивалась, то табель заполняет начальник отдела и сдает табельщику или в отдел персонала на проверку, затем табель подписываеться инспектором или начальником отдела персонала и передаеться в бухгалтерию. У вас же нет электронной пропускной системы где программа показывает кто пришел, кто нет ? и с кого потребывать какой документ...

captain2001@ukr.net 13.06.2007 15:34

Пропускна систама в нас є. Але в процесі складання табелів виникає ряд нюансів (лікарняні, що припадають на 2 суміжні місяці, відпрошування з роботи, тощо), які призводять до помилок при обчисленні зарплати

Fervis 13.06.2007 15:51

Так все должно быть подтверждено документально, больничный хоть и на три месяца, но должны быть 3 больничных листа тогда, за свой счет брали, значит заявлении в противном случае это все прогул. Если все сложнее надо донести информацию до высшего руководства, получаеться, хочу работаю, хочу не работаю, а зарплату платите мне в полном объеме, а какому собственнику это понравиться?

yarko 13.06.2007 16:17

Я свого часу працювала з іноземцями.
Ви можете їм пояснити, що Форми первинного обліку на підприємстві затверджені наказами Мінстату України від 9 жовтня 1995 року №253 "Про затвердження типових форм первинного обліку" і від 27 жовтня 1995 р. №277 "Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу".
Наказом №253 затверджено такі форми:
- з обліку особового складу: П-1 "Наказ (розпорядження) про прийом на роботу"; П-3 "Алфавітна картка"; П-4 "Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські і технологічні роботи"; П-5 "Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу"; П-6 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки"; П-7 "Список №__ про надання відпустки"; П-8 "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)";
- з обліку використання робочого часу: П-12 "Табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати"; П-13 "Табель обліку використання робочого часу"; П-14 "Табель обліку використання робочого часу"; П-15 "Список осіб, які працювали в надурочний час"; П-16 "Листок обліку простоїв".

Залежно від специфіки роботи підприємство визначає, якими видами типових форм табеля слід користуватися.
Форми №П-12 та №П-13 застосовуються для обліку використання робочого часу всіх категорій працюючих, для контролю за дотриманням працюючими встановленого режиму робочого часу, для отримання даних про відпрацьований час, розрахунку заробітної плати, а також для складання статистичної звітності з праці.
Табель обліку використання робочого часу (форма №П-14) призначається тільки для обліку використання робочого часу працівників з твердим місячним окладом чи ставкою. Облік часу надурочних робіт здійснюється на основі списків осіб, що працювали надурочно (форма №П-15). Списки з відміткою майстра про кількість фактично відпрацьованого понаднормового часу використовуються для запису в табель.
Облік часу простоїв здійснюється на підставі листків обліку простоїв (форма №П-16). Листки обліку простоїв з відміткою про час простоїв використовуються для запису в табель.

Для ведення обліку використання робочого часу кожному працюючому присвоюється табельний номер, який наводиться у всіх документах з обліку праці та її оплати. У разі звільнення працівника його колишній табельний номер не може бути присвоєний іншому та повинен залишатися вільним не менше 3-х років.
Табелі складаються (готуються) за декілька днів до початку розрахункового періоду на підставі табелів за минулий місяць в одному примірнику. Після відповідного оформлення передаються до бухгалтерії.
Позначка у табелі про причини неявок на роботу чи про фактично відпрацьований час, про роботу в надурочний час чи інші відхилення від нормальних умов роботи повинні бути зроблені тільки на підставі документів, оформлених належним чином (листок непрацездатності тощо).
На титульній сторінці форми П-12 містяться умовні позначення, кожне з яких має свій буквений та цифровий код для занесення даних у табель за кожний день.
Облік використання робочого часу здійснюється у табелі методом суцільної реєстрації явок і неявок на роботу або шляхом реєстрації тільки відхилень від норм (запізнень, неявок тощо).
Форма П-13 застосовується в умовах автоматизованої системи управління підприємством. Вона пристосована до різних умов організації виробництва й може бути доповнена необхідними даними.
Умовні позначення відпрацьованого часу, наведені на титульному аркуші форми П-12, застосовуються і при заповненні форми П-13.

esar 13.06.2007 16:23

Облік робочого часу ведеться в документі, який називається "Табель обліку використання робочого часу".

Тут два моменти:
1) табель ведеться, а не складається один раз в кінці місяця, тобто щоденно в табелі проставляється відмітка про роботу, хворобу, відпустку, запізнення, прогули, уход з роботи без дозволу.....
Яким чином це може зробити представник кадрової служби? 10 разів на день обходити всі робочі місця?

2) табель - це фінансовий документ, на підставі якого працівникам нараховується і виплачується заробітна плата. Кадровик може в табелі проставити тільки ті дні, в які працівника юридично (на підставі документів - наказу, "лікарняного"...) не було на робочому місці. А відмітку про присутність або фактичну відсутність (прогул, "лікарняний", який переходить на наступний місяць) на робочому місці має право зробити тільки та особа, яка цю присутність бачить. За достовірність даних у табелі (як і за достовірність іншої фінансової документації) несе відповідальність особа, яка складає цей документ. Хіба можна нести відповідальність за документ, складений, як кажуть, "із стелі"?

Щоб не було розмов "хочу-не хочу", підготуйте проект наказу про порядок ведення Табелів обліку робочого часу з зазначенням: хто веде, хто перевіряє, хто коли і куди здає..., підпишіть у керівника і ознайомте виконавців.

Доречі, керівник структурного підрозділу може доручити вести табель любому своєму підлеглому (в такому випадку в табелі буде два підписи), але відповідальність за достовірність даних і додержання встановлених термінів буде все одно на керівникові.


Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
2021 © «МЕДИА-ПРО» 2021 © «HR-Лига»