Форум сообщества специалистов по управлению персоналом HR-Лига

Форум сообщества специалистов по управлению персоналом HR-Лига (http://forum.hrliga.com/index.php)
-   Социальное страхование и пенсионное обеспечение (http://forum.hrliga.com/forumdisplay.php?f=72)
-   -   Проверка ФСС (http://forum.hrliga.com/showthread.php?t=10689)

Svetlana_K 29.07.2013 13:03

Цитата:

Сообщение от Andry (Сообщение 193442)
И кому, интересно, эта разница шла?

Я, честно говоря, глубоко не вникала как там все обстоит, но могли сказать, что повышают немного з/п - такой подарок с "барского плеча", а сами просто то, что должно идти государству, платили "на руки".

Andry 29.07.2013 13:08

Цитата:

Сообщение от Svetlana_K (Сообщение 193444)
..могли сказать, что повышают немного з/п - такой подарок с "барского плеча", а сами просто то, что должно идти государству, платили "на руки".

Чтото с трудом верится, что платили...

olievych 29.07.2013 14:18

Цитата:

Сообщение от Svetlana_K (Сообщение 193441)
Однако, я не совсем понимаю ваши разъяснения касательно деления путевки. Как я поняла - вы предоставили ее своей работнице полностью, а она уже в санатории разделила ее с мужем? Т.е. это были уже "зазаборные игры" санатория или я что-то не так поняла?

Делили в случае со справкой с места работы мужа нашей работницы.
А во втором случае от комиссии было направлено письмо в санаторий о разделе, согласования не получили, поэтому работник написал соответствующее заявление в комиссию о выделении путевки, взял отпуск на 24 дня и привез обратный талон с отображенным сроком пребывания 21 день. Но на запрос фонда санаторий ответил, что работник в это время отдыхал с женой, т.е. на каких основаниях - мне это не должно быть интересно.

Ксюшин 08.08.2013 15:52

Добрый день, самостоятельно обнаружили ошибки в ЛН по уходу за ребенком до 14 лет (неправильный расчет страхового стажа). Будем возвращать, в фонде сказали , что при самостоятельном обнаружении 10% насчитывают + штраф, а если проверка , то 50% + штраф. Были ли подобные ситуации?

Мотя 08.08.2013 18:44

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ

лист від 05.04.2011 р. № 01-16-755

Щодо виявлення завищених сум у заявах-розрахунках страхувальниками

Розглянувши запити окремих страхувальників, які виявили завищення сум на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам, вказаних у заявах-розрахунках, що надані до органів Фонду, повідомляємо.
Такі страхувальники після виявлення помилки терміново повинні письмово повідомити орган Фонду за місцем обліку про зміст помилки (прізвище та ініціали застрахованої особи, номер листка непрацездатності та вид допомоги, по якому виявлено помилку) з подальшим відображенням повернутих сум у звіті по коштах Фонду за формою Ф4-ФСС з ТВП.
Надлишково отримані суми мають бути повернені на рахунок органу відділення Фонду, з якого здійснювалося фінансування, протягом трьох робочих днів після виплати допомоги застрахованим особам за рахунок отриманих від Фонду коштів, але не пізніше трьох робочих днів після найближчого від отримання коштів Фонду терміну виплати заробітної плати у страхувальника. При забезпеченні вказаних строків повернення коштів фінансові санкції, передбачені статтею 30 Закону № 2240, не застосовуються.
У разі порушення трьохденного терміну повернення надлишково отриманих коштів Фонду страхувальник повинен сплатити штраф у розмірі 10 відсотків несвоєчасно повернутих страхових коштів та пеню в розмірі 0,1 відсотка від суми несвоєчасно повернутих страхових коштів і штрафних санкцій, розраховану за кожний день прострочення платежу.
Районна, міжрайонна, міська виконавча дирекція відділення Фонду після отримання цих коштів на рахунок зворотнього фінансування зменшує суму чергової заяви до виконавчої дирекції відділення Фонду, а отримані (повернуті) кошти використовує для фінансування подальших заяв-розрахунків.
В бухгалтерському обліку робочих органів відділень Фонду повернуті суми від страхувальника відображаються по кредиту субрахунку 643 „Розрахунки із страхувальниками” Плану рахунків бухгалтерського обліку в органах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду від 25.12.2003 № 125. Пропонуємо довести роз’яснення до відома робочих органів відділень Фонду та страхувальників.

Директор Е.Д. Ушаков
Цитата:

4.1. За матеріалами акта перевірки та результатами розгляду
заперечень страхувальника (за їх наявності) керівник органу Фонду
або його заступник приймає рішення про повернення коштів Фонду та
застосування фінансових санкцій до страхувальника відповідно до
статей 21, 22, 28, 30 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням"
Цитата:

У разі якщо сума отриманих страхувальником від Фонду
страхових коштів перевищує фактичні витрати на надання
матеріального забезпечення, невикористані страхові кошти
повертаються до робочого органу Фонду, що здійснив фінансування,
протягом трьох робочих днів.
Цитата:

3. У разі якщо страхувальники та інші отримувачі страхових
коштів вважають, що орган Фонду неправильно визначив суми
страхових коштів, використаних з порушенням встановленого порядку,
та фінансових санкцій чи прийняв будь-яке інше рішення, що
суперечить законодавству про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням, або виходить
за межі його компетенції, такі страхувальники та інші отримувачі
страхових коштів протягом десяти календарних днів з дня отримання
такого рішення мають право в письмовій формі звернутися до
зазначеного органу Фонду із скаргою про перегляд цього рішення.
Цитата:

4.2. У разі несвоєчасного виконання страхувальником рішення
про повернення коштів
Фонду та застосування фінансових санкцій
щодо повернення коштів Фонду та сплати фінансових санкцій або
виконання його не в повному обсязі на страхувальників накладається
штраф та нараховується пеня відповідно до статті 30 Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням"
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0393-11/page2
Цитата:

Стаття 30. Відповідальність за порушення встановленого
порядку використання страхових коштів
1. Страхувальники та інші отримувачі страхових коштів у разі
порушення порядку використання страхових коштів відшкодовують
Фонду в повному обсязі неправомірно витрачену суму страхових
коштів та/або вартість наданих соціальних послуг і сплачують штраф
у розмірі 50 відсотків такої суми.
За несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі
страхових коштів відповідно до частини першої статті 21 та
статті 22 цього Закону на страхувальників та інших отримувачів
коштів Фонду накладається штраф у розмірі 10 відсотків несвоєчасно
повернутих або повернутих не в повному обсязі страхових коштів.
Одночасно на суми несвоєчасно повернутих або повернутих не в
повному обсязі страхових коштів і штрафних санкцій нараховується
пеня в розмірі 0,1 відсотка зазначених сум коштів, розрахована за
кожний день прострочення платежу.
2. За порушення порядку використання страхових коштів,
несвоєчасне або не в повному обсязі повернення страхових коштів
відповідно до частини першої статті 21 та статті 22 цього Закону,
несвоєчасне подання або неподання звітності про використання
коштів Фонду, інших відомостей, передбачених цим Законом,
страхувальник, інший отримувач страхових коштів несе
відповідальність відповідно до закону.
3. Своєчасно не сплачені та не відшкодовані страхові кошти
відповідно до частини першої статті 21 та статті 22 цього Закону і
фінансові санкції, передбачені частиною першою цієї статті,
стягуються із страхувальника, іншого отримувача коштів Фонду у
дохід Фонду в порядку, встановленому законом....
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2240-14/page2

Irisha50 30.08.2013 08:55

У нас была проверка ФСС нарушений,слава богу нет, но предупредили по поводу больничных листов. У нас постоянно берет больничный папа, ребенок инвалид 4 года, мама здорова работает. Так нам сказали, что папа в такой ситуации не имеет права брать больничный. В следующий раз он нам принесет больничный. Что делать, не платить не имеем право. Как быть? Подскажите пожалуйста.

Svetlana_K 30.08.2013 09:28

А на какую норму закона они сослались, сказав, что отец не имеет права взять больничный?

Andry 30.08.2013 09:47

Цитата:

Сообщение от Irisha50 (Сообщение 194915)
..была проверка ФСС нарушений,слава богу нет, но предупредили по поводу больничных листов..... В следующий раз он нам принесет больничный. Как быть?

Предупредили каким образом?
Написали в акте проверки, или только сказали на словах, что вот ему не надо больничный оплачивать?
Вы не оплатите, он пойдет в суд, и какие аргументы вы приведете в свою пользу - что вот, дескать, была у нас с проверкой Марья Ивановна из ФСС, так она сказала, чтобы мы ему не платили?
Вряд ли суд сочтет этот довод убедительным....

Irisha50 30.08.2013 12:43

Пальчиком погрозили для первого раза. В акте потрясающая фраза - щіро роскаюється

Andry 30.08.2013 12:58

Цитата:

Сообщение от Irisha50 (Сообщение 194960)
П В акте потрясающая фраза - щіро роскаюється

В чем "роскаюється"?!


Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
2020 © «МЕДИА-ПРО» 2020 © «HR-Лига»