Форум сообщества специалистов по управлению персоналом HR-Лига

Форум сообщества специалистов по управлению персоналом HR-Лига (http://forum.hrliga.com/index.php)
-   Увольнение (http://forum.hrliga.com/forumdisplay.php?f=74)
-   -   Сокращение штата (http://forum.hrliga.com/showthread.php?t=1104)

Укртелеком 16.10.2006 20:12

Сокращение штата
 
Увадаемые коллеги! Прошу дать совет по вопросу сокращения по ст. 40 п.1 - сокращение численности штата.
Вопрос состоит в следующем: в состав нашего предприятия входит пансионат, к-рый находиться в другом городе. Естественно, штат пансионата составляет 10 человек ( они работают постоянно). Но, сейчас встал вопрос об увольнении 3 работников по сокращению, а именно: повара, садовника и монтажника сан-тех систем.
Работники были ознакомлены с тем, что через 2 месяца произойдет сокращение, НО повар уже сказала о том, что будет обращаться в суд с тем, чтобы её восстановили. Она обосновывает это тем, что она вдова и имеет сына ( 17 лет), к-рый учиться на коммерческой основе.
Должность повара в пансионате всего одна. Какая вероятность того, что она будет восстановлена на рабочем месте?

yara 17.10.2006 10:56

Re: Помогите! Сокращение!
 
Якщо ви дотрималися процедури звільнення, то малоймовірно, щоб її відновили. Оскільки закон забороняє звільняти лише одиноких матерів, які мають дитину до 14 років або дитину - інваліда.

sintez 17.10.2006 11:14

КЗпП
Стаття 184. Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей
Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям - за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда.

При відмові у прийнятті на роботу зазначеним категоріям жінок власник або уповноважений ним орган зобов'язані повідомляти їм причини відмови у письмовій формі. Відмову у прийнятті на роботу може бути оскаржено у судовому порядку.

Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору. (Стаття 184 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 4841-11 від 30.10.87; Законами N 871-12 від 20.03.91, N 1356-XIV (1356-14) від 24.12.99)

Стаття 42. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці
При скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:

1) сімейним - при наявності двох і більше утриманців;

2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком;

3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації;

4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва;

5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12);

6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;

7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання;

8) особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років з часу повернення на постійне місце проживання до України;

9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.

Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України. (Стаття 42 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 7543-11 від 19.05.89; Законами N 871-12 від 20.03.91, N 3706-12 від 16.12.93, N 6/95-ВР від 19.01.95, N 75/95-ВР від 28.02.95, N 263/95-ВР від 05.07.95)


Это к возможной претензии Вашего повара.

airam 17.10.2006 11:47

а профсоюз у Вас есть?

Ленуся 17.10.2006 17:39

В соответсвии с п. 2 ст. 42 КЗоТ Ваша повар попадает под кат
 
[В соответсвии с п. 2 ст. 42 КЗоТ Ваша повар попадает под категорию лиц, имеющих первоочередное право для оставления при высвобождении в числе работающих лиц предприятия. При наличии вакансий на предприятии, Работодатель должен предложить такой категории работников любую другую работу, которую работник мог бы выполнять в силу своей квалификации и способностей. Естественно, если на предприятии есть профсоюзная организация, то это делается через нее. Если работник отказывается от такого предложения, то отказ нужно оформить письменно. В таком случае работник уже не сможет предъявлять претензии работодателю. Если Вам нужно стопроцентно избавиться от работника, то предложить ей можно такую должность, на которую она точно не согласится.

airam 17.10.2006 17:49

Ленуся, в Вашем посте есть несколько спорных утверждений. не вводите в заблуждение человека. вакансии надо предлагать непосредственно сотруднику. а с профоюзом согласовывать его увольнение, если человек является членом этой организации.

Mutik 28.10.2006 22:43

Сокращение персонала
 
Сокращение персонала всегда не пприятная вещь. особенно для персонала. самое актуальное, на мой взгляд, сделать так чтобы с людьми, которых сокращают, не ушли те, которые этого боятся.

как организовать психологическую безопасность для сотрудников?
не жду советов, призываю к обсуждению

Mutik 09.11.2006 18:00

Честно говоря сижу смотрю, что нет ответов и тихо радуюсь :-)
это наверное потому что сокращение персонала практически не актуальный вопрос. Везет же некоторым :-)

vayn 21.12.2006 16:20

личное мнение по сокращению
 
пример из жизни
как молодого спеца пригалсили на раьботу во время учебы в институте по прошествию времени компанию/конд отрасль/ купила РОШЕН и сам отдел необходимо былдо разогнать т.к. на то время предприятие должно было выплачивать ЗП 6 мес
нас пригласил директор и нач отдела персонала и "предложил" написать по собственному на что мы отказли и посвещавшись с адвокатом решили "жджать" сокращения не нарушая Кзот и пр
так что по прошествию ...сократили
по личному опыту
- если сокращаете то делать это нужно грамотно
-есть случаи когда человека "уходят" тогад это есть решением проблемы

Manadger 21.07.2007 11:49

Как уволить в связи с сокращением штата?
 
Добрый день, уважаемые коллеги. Очень нужна Ваша помощь. У нас на фирме началось сильное сокращение штата, причем руководство об этом просто сообщило без каких либо приказов, нашлись умные сотрудники, которые хотят быть уволены, не как мы им предлагаем - по собственному желанию, а по закону - в связи с сокращением штата. Я инспектор ОК, столкнулась с таким впервые. Подскажите как быть. Если началось сокращение штата, то должна ли я сделать приказ по внешней деятельности предприятия о сокращении штата с указанием должностей? должна ли я указывать фамилии сотрудников, которых будут увольнять или же на каждого сотрудника нужно сделать отдельный приказ? должен ли сотрудник писать заявление на увольнение (если, да, то какую причину он должен указать?). :dont know:

Iren@ 23.07.2007 10:21

Re: Как уволить в связи с сокращением штата?
 
Процедура увольнения по сокращению штатов такова.
1. Приказ о сокращении должностей.
2.Ознакомить работников, должности которых подлежат сокращению под подпись о предстоящем увольнении за 2 месяца, начиная от даты ознакомления с приказом. (удобнее сделать лист ознакомления с приказом).
3. Желательно в этот же день подать отчет о планируемом сокращении в ЦЗ.
Т.е. день увольнения считается от более поздней даты - подписи работника на приказе о сокращении или дня подачи отчета в ЦЗ.
4. Процедуру увольнения проводить с соблюдением всех нюансов: согласие профсоюза, если он есть, не сокращать матерей-одиночек, у кого еще есть право на преимущество при сокращении, не увольнять в период временной нетрудоспособности, кто в отпуске по уходу за ребенком.
5. Если остались вакантные должности (включая декретные, временные, с неполной занятостью) Вы обязаны письменно предложить работникам их.
6. Через 2 месяца делаете приказ об увольнении по сокращению штатов и в течение 10 дней подаете отчет в ЦЗ о фактическом увольнении.

Manadger 23.07.2007 12:25

Спасибо, я так и думала, но ситуация другая, сокращение штата началось сегодня и увольняют с сегодняшнего дня, те сотрудники, кот-е читали КЗотТ начинают сопротивляться, а ситуацию надо решать!!! Будем что то думать
:?

Rena 23.07.2007 12:44

Я бы хотела, посоветовать Вам найти номер 2 за февраль 2007 "Справочник кадровика" либо "Довідник кадровика" ст. 9 - 20. В нем все очень подробно и хорошо расписано. Если Вы его не найдете, могу выслать.

Manadger 23.07.2007 15:03

Как уволить в связи с сокращением штата?
 
Вышлите, плиз, мне эти статьи, т.к. журналы предприятие не выписывает. Спасибо :wink:

Manadger 23.07.2007 15:29

И опять нужна Ваша помощь. Наше предприятие находится в стадии реорганизации, закрывают многие отделы и подразделения и увольняют сотрудников. Как мне (инспектору ОК) поступить? Я думаю сделать приказ о внесении изменений в штатное расписание в связи с рероганизацией предприятия, но не знаю как приблизительно должен звучать текст. Может быть так: ... вывести из ШР отдел кадров и упразднить должность начальника ОК и инспектора ОК в кол-ве 2 штатных единиц, или же достаточно будет написать просто вывести ОК и это будет подразумевать и сокращение должностей?

Iren@ 23.07.2007 16:56

Цитата:

Сообщение от IrinaIvanik
и это будет подразумевать и сокращение должностей?

нет, нужно перечислить подразделения и должности, которые вы выводите из ШР.

Manadger 24.07.2007 11:07

Как уволить в связи с сокращением штата?
 
огромное спасибо всем за помощь :thumbs up:

Iren@ 24.07.2007 12:01

Всегда - пожалуйста!
Желаю успехов! :)

Anel 26.07.2007 16:12

Меня как рас сейчас увольняют по сокращению штата.
 
Меня как рас сейчас увольняют по сокращению штата.
Сокращают весь отдел.
У меня 2-е несовершеннолетних детей до 14 лет.
Имеют ли право меня сокращать?
Есть ли какие-то льготы?
Где можно почитать про процедуру сокращения и про то что делать дальше?
Спасибо.

Iren@ 26.07.2007 17:11

Я ранее описала процедуру сокращения, посмотрите, придерживались ли в Вашей организации ее.
КЗОТ:
Стаття 49-2. Порядок вивільнення працівників

Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.
При вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством.
Одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації працівник, за своїм розсудом, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. Водночас власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної служби зайнятості про наступне вивільнення працівника із зазначенням його професії, спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці.
Державна служба зайнятості пропонує працівникові роботу в тій же чи іншій місцевості за його професією, спеціальністю, кваліфікацією, а при її відсутності - здійснює підбір іншої роботи з урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб. При необхідності працівника може бути направлено, за його згодою, на навчання новій професії (спеціальності) з наступним наданням йому роботи.
Стаття 184.
Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.
При увольнении Вам должны выплатить выходное пособие в размере среднего заработка. На учет в центр занятости ставят с 7 дня после увольнения.

apndan 18.09.2007 12:17

подскажите пожалуйста ,я инвалид войны,ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС 1 кат. и меня увольняют по сокращению штата .Имеют ли они право ?

Rena 19.09.2007 09:34

Цитата:

Сообщение от apndan
подскажите пожалуйста ,я инвалид войны,ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС 1 кат. и меня увольняют по сокращению штата .Имеют ли они право ?

Вот Вам статья КЗоТа Украины.

Стаття 42. Переважне право на залишення на роботi при вивiльненнi працiвникiв у зв'язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi

При скороченнi чисельностi чи штату працiвникiв у зв'язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi переважне право на залишення на роботi надається працiвникам з бiльш високою квалiфiкацiєю i продуктивнiстю працi.

При рiвних умовах продуктивностi працi i квалiфiкацiї перевага в залишеннi на роботi надається:

1) сiмейним - при наявностi двох i бiльше утриманцiв;
2) особам, в сiм'ї яких немає iнших працiвникiв з самостiйним заробiтком;
3) працiвникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному пiдприємствi, в установi, органiзацiї;
4) працiвникам, якi навчаються у вищих i середнiх спецiальних учбових закладах без вiдриву вiд виробництва;
5) учасникам бойових дiй, iнвалiдам вiйни та особам, на яких поширюється чиннiсть Закону України "Про статус ветеранiв вiйни, гарантiї їх соцiального захисту" ;
6) авторам винаходiв, корисних моделей, промислових зразкiв i рацiоналiзаторських пропозицiй;
7) працiвникам, якi дiстали на цьому пiдприємствi, в установi, органiзацiї трудове калiцтво або професiйне захворювання;
8) особам з числа депортованих з України, протягом п'яти рокiв з часу повернення на постiйне мiсце проживання до України;
9) працiвникам з числа колишнiх вiйськовослужбовцiв строкової служби та осiб, якi проходили альтернативну (невiйськову) службу, - протягом двох рокiв з дня звiльнення їх зi служби.

Перевага в залишеннi на роботi може надаватися й iншим категорiям працiвникiв, якщо це передбачено законодавством України.

alena2407 19.09.2007 13:38

apndan писал(а):
подскажите пожалуйста ,я инвалид войны,ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС 1 кат. и меня увольняют по сокращению штата .Имеют ли они право ?

конечно же имеют...Ст. 42 КЗоТа перечисляет лишь категории сотрудников, имеющих преимущество остаться на работе при сокращении штатов...НО не запрет на возможность их увольнения по ст. 40.п.1

Klio 21.11.2007 15:45

Увольнение по сокращению штата. Но не через 2 мес...
 
Помогите!
В связи с ликвидацией предприятия будут увольняться сотрудники. Всех предупредили за два месяца. Срок ещё не истёк, а человек хочет уволиться и написал в заявлении "уволить меня не придерживаясь необходимого срока". Как его правильно уволить? По статье в связи с ликвидацией или нет?

julia.zubareva@mbook.com. 21.11.2007 15:47

Я так понимаю по собственному желанию

Klio 21.11.2007 15:51

И как правильно сделать запись в трудовой книжке?

экс-Редактор 21.11.2007 15:52

Увольняйте по собственному желанию.

julia.zubareva@mbook.com. 21.11.2007 15:56

Как вы это обычно делаете при увольнении по собственному желанию.Напр:"Звільнений за власним бажанням згідно ст.38 КЗпП України...

tuman64@mail.ru 21.11.2007 16:11

Звоните в службу занятости, там дадут точный ответ.

Лена 21.11.2007 16:16

Я обращалась в центр зайнятости по этому вопросу. Человек пишет заявление с прозьбой сократить срок предупреждения и уволить его с такого-то числа. Увольняете его по статье 40 п.1, а в центр относите отчет "про фактичне вивільнення працівника" вместе с заявлением работника. :D

Но это если Вы предупредили работников, издали приказ, подали отчет в цент "про заплановане вивільнення працівників". А если Вы только планируете и люди об этом знают, то, конечно, проще для Вас, чтоб люди писали по собственному желанию.

airam 22.11.2007 09:39

я практикую в таких случаях следующее: уволить сотрудника по соглашению сторон и выплатить ему то выходное пособие, на которое он мог бы претендовать увольняясь по сокращению. т.о. Вы не ущемляете его по деньгам, он так же может стать в центр занятости на учет. если Вы уволите его по собственному желанию - от даты заявления он еще должно отработать 14 дней и может отозвать свое заявление, потом может отдуматься и сказать, что его обманули и ему не выплатили выходное пособие, а в Вашем случае он еще и заявление не писал по собственному желанию - работодатель сам так придумал получается.

serzh_07 22.11.2007 11:28

Re: СРОЧНО! Увольнение по сокращению штата. Но не через 2 мес...
 
Цитата:

Сообщение от Klio
Помогите!
В связи с ликвидацией предприятия будут увольняться сотрудники. Всех предупредили за два месяца. Срок ещё не истёк, а человек хочет уволиться и написал в заявлении "уволить меня не придерживаясь необходимого срока". Как его правильно уволить? По статье в связи с ликвидацией или нет?

Ну хочет человек сам уволиться, пусть пишет заявление по собстенному желанию и вперёд и с песней. :dont know:

Klio 22.11.2007 14:26

Я узнала...
Всё таки нужно делать запись о увольнении по ст.40 п.1. И действительно копию заявления нужно отдавать в ЦЗ..

olievych 28.11.2007 16:37

"копию заявления нужно отдавать в ЦЗ."
Ерунда все это. Нет такого в нормативных документах. Увольняйте работника по соглашению сторон (п.1 ст.36) без всякой выплаты компенсации в указанный им срок.

Лена 28.11.2007 17:21

Если человека предупредили приказом о сокращении его должности за два месяца, подали отчет в ЦЗ "про заплановане вивільнення працівників", а человек хочет уволится раньше. Пишет для этого заявление. А Вы предлагаете наплевать на проделанные выше, обусловленные законодательством, действия и уволить по согласованию сторон???? :eek:

PuVik 30.11.2007 09:38

А если человек, зная о предстоящем сокращении, подыскал себе работу и уже хочет на нее уходить - почему его нужно обязательно додержать до срока сокращения? Я тоже - за увольнение по соглашению сторон.

Алиса 30.11.2007 09:50

Если он хочет по собственному желанию - так и увольте, ради Бога.
Но для собственной подстраховки лучше уволить по соглашению сторон, п.1 ст.36 КЗоТ.

Лена 30.11.2007 10:21

Так я и написала в начале обсуждения. Если механизм увольнения по сокращению уже запущен, тогда придется доводить процесс до конца. А если нет, то ст.38 или 36 п.1.

Gefest 30.11.2007 10:29

Цитата:

Сообщение от Алиса
Если он хочет по собственному желанию - так и увольте, ради Бога.

А позвольте спросить, эта какая статья?
Я что-то такой не припомню в мою бытность работы в Украине по крайней мере ее не было.... :roll: она больше к Библии подходит, чем к ТЗ. :res:

HRD-Vadim 30.11.2007 13:10

Gefest Ваш пост это пятничное?

Стаття 38. Розiрвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з iнiцiативи працiвника
Працiвник має право розiрвати трудовий договiр, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижнi. У разi, коли заява працiвника про звiльнення з роботи за власним бажанням зумовлена...
в данном случае приоритет желание сотрудника , а не рекомендации Ц.З. допустим да срока сокращения 1 мес сотрудник пишет заявление и как Вы его не уволите в требуемые сроки? а предложение по соглашению сторон наиболее приемлемо, можно и по переводу тоже статья :D хорошая


Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
2020 © «МЕДИА-ПРО» 2020 © «HR-Лига»