PDA

Просмотр полной версии : Як правильно оформити працівника згідно ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення навчання


Слава
29.07.2009, 16:50
Підскажіть чи я правильно розумію "ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці "
-Працівники, які приймаються на підприємство як спеціалісти (мають відповідну професію) повинні пройти навчання з питань охорони праці в обсязі не менше 15 годин за програмою для відповідної професії та перевірку знань з оформленням протоколу.
А лише потім допускаються до стажування та проведення первинного інструктажу? Чи можна суміщать навчання і стажировку одночасно і чи обовязково оформляти протоколи перевірки знань при прийняті на роботу? Або достатньо прочитати конспект вступного інстуктажу розписатись в журналі вступних інструктажів і на стажировку у цех.

anatol_ua
29.07.2009, 17:52
Здається, хтось переплутав щось із чимось...:roll:
Навчання - це одне, а ввідний інструктаж з ОП та ТБ - інше, а перевірки знань з ОП - це вже третє...:nea:

Ханифа
29.07.2009, 19:08
2.2. Вивчення нормативних дисциплін з охорони праці в усіх вищих навчальних закладах здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти від 02.12.98 N 420 ( z0059-99 (http://javascript<b></b>:OpenDoc('z0059-99');) ) "Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпекижиттєдіяльності у вищих закладах освіти України", зареєстрованого Міністерством юстиції України 03.02.99 за N 59/3352. 2.3. Зміст та обсяг предмета "охорона праці" для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою, визначаються типовим навчальним планом і типовою навчальною програмою з предмета "охорона праці", що затверджуються спеціальновповноваженим органом центральної виконавчої влади в галузі освіти і науки та погоджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці. При цьому теоретична частина предмета "охорона праці"вивчається обсягом не менше 30 годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації - не менше 15 годин. Специфічні питання охорони праці для конкретних професій мають вивчатися в курсах спеціальних та загальнотехнічних дисциплін - з метою поєднання технологічної підготовки з підготовкою з охорони праці, а робочінавчальні програми цих дисциплін повинні включати відповідні питання безпеки праці. Теоретична частина предмета "охорона праці" під час професійної підготовки працівників для виконання робіт, які не належать до переліку робіт з підвищеною небезпекою, вивчається в обсязі не менше 10 годин, а під час перепідготовки та підвищення кваліфікації - не менше 8 годин. Обсяг годин предмету "охорона праці" не може зменшуватись під час розробки робочих навчальних планів і програм.

Отсюда 15 часов???
Если -- да, то Ваше предприятие к данным нормам отношения не имеет:bow:

Слава
31.07.2009, 09:44
А якже
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Пункт 3.1. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час трудового і професійного навчання проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії.
Пункт 7.9. Після закінчення стажування (дублювання) та при
задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці наказом (розпорядженням) роботодавця (або керівника структурного підрозділу) працівник допускається до самостійної роботи, про що робиться запис у журналі реєстрації інструктажів, у протилежному випадку, якщо працівник не оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку з протиаварійних та протипожежних тренувань, то стажування (дублювання) новим наказом може бути продовжено на термін не більше двох змін.
Чи це зовсім інше?

ТОРТ
07.08.2009, 21:33
К Вам на предприятие поступает новый сотрудник, Вы проводите ему вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Затем передаёте его непосредственному руководителю, который на рабочем месте проводит первичный инструктаж с записью в журнал. Вы создаёте приказ по предприятию, в котором указываете срок (7-15 дней) стажировки и закрепляете его за наставником. За время стажировки сотрудник обязан изучить необходимые ему инструкции по ОТ и преобрести навыки безопасной работы. После стажировки комиссия предприятия по ОТ проводит проверку знаний инструкций и оформляет это протоколом. На основании протокола создаёте приказ о допуске сотрудника к самостоятельной работе. Непосредственный руководитель по окончании стажировки так же делает отметку в журнале инструктажа на рабочем месте.

Ханифа
07.08.2009, 23:35
. После стажировки комиссия предприятия по ОТ проводит проверку знаний инструкций и оформляет это протоколом. На основании протокола создаёте приказ о допуске сотрудника к самостоятельной работе.
Где написано??

ТОРТ
08.08.2009, 00:29
Что именно написано?
Что нужно оформлять протолом? А каким ещё способом можно формить провеку знаний? В противном случае получается только слово работника против слова работодателя.
От продолжительных споров в своей компании я ушёл именно таким способом и ещё ни у одного инспектора замечаний по этому поводу небыло. Система сработала, вот и другми советую !!!

Ханифа
09.08.2009, 11:46
Что именно написано?
Что нужно оформлять протолом? А каким ещё способом можно формить провеку знаний? В противном случае получается только слово работника против слова работодателя.
От продолжительных споров в своей компании я ушёл именно таким способом и ещё ни у одного инспектора замечаний по этому поводу небыло. Система сработала, вот и другми советую !!!
Инспектора, как аргумент......мдяяя, советник.
Т.е. идея оформлять протокол после стажировки, ---Ваша идея.

ТОРТ
10.08.2009, 09:40
добрый день !!!
Ну тогда посоветуйте, расскажите как надо!!!
А то только кто-то что-то перепутал и мля советник - и не одного толкового расширенного ответа.
Спасибо.

Ханифа
10.08.2009, 09:54
Окончание стажировки: 7.9. Після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці наказом (розпорядженням) роботодавця (або керівника структурного підрозділу) працівник допускається до самостійної роботи, про що робиться запис у журналі реєстрації інструктажів, у протилежному випадку, якщо працівник не оволодів необхідними виробничими навичками чи отримав незадовільну оцінку з протиаварійних та протипожежних тренувань, то стажування (дублювання) новим наказом може бути продовжено на термін не більше двох змін.ВСЕ Проверка знаний действительно проводится с оформлением протокола, но при наличии у новичков удостоверений об обучении по ОТ.Первое обучение сотрудников по ОТ -- только ЭТЦ или учебный комбинат.

ТОРТ
10.08.2009, 13:08
Окончание стажировки: 7.9. Після закінчення стажування (дублювання) та при задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці .
Получается, что человек проводивший проверку знаний (или комиссия) принимают решение и просто устно его озвучивают, никак не оформляя т.е. приказ о допуске к самостоятельной работе и есть подтверждение знаний инструкций сотрудником, так?
Но ведь всё равно, раз в год нужно проводить проверку знаний инструкций с оформлением протокола, так почему не начать сразу - вот именно поэтому я начал работать по такой схеме, ведь она не противоречит никаким правилам, Вы согласны ?

Ханифа
10.08.2009, 13:43
Проведение инструктажа ( и его усвоение :-D) протоколируется в журнале инструктажей в порядке, Вам известном.
Проверка знаний осуществляется комиссией предприятия, только при небходимости, и через год после прохождения обучения в учцентре.

Ваша схема действующим НД не предусмотрена, посему: нравится--делайте.:-D
Только зачем она Вам?

ТОРТ
10.08.2009, 23:17
Проведение инструктажа ( и его усвоение :-D) протоколируется в журнале инструктажей в порядке, Вам известном.
Проверка знаний осуществляется комиссией предприятия, только при небходимости, и через год после прохождения обучения в учцентре.

Ваша схема действующим НД не предусмотрена, посему: нравится--делайте.:-D
Только зачем она Вам?

Затем, что при проведении экспертизы на право проведения работ повышенной опасности ЭТЦ всё равно потребуют протоколы и копии инструкций, вот и делаю всё сразу, чтоб не возвращаться !!!