PDA

Просмотр полной версии : Как правильно закрепить ответственного за Архив?


tatyana_poshta
02.04.2009, 19:36
Шановні кадровики, підскажіть будь-ласка, як правильно створити наказ про закріплення особи відповідальної за архів на підприємстві, що потрібно прописати, а також наказ про створення експертної комісії на підприєстві по архіву, чи можливо це в одному наказі. І взагалі який процес створення архіву підприємства. Буду дуже вдячна

kozur
03.04.2009, 12:07
У мене це було прописано в посадовій інструкції + окремо наказ на експертну комісію.
Але у Вашому випадку я вважаю, що можна це прописати в одному наказі.


НАКАЗ
Про створення архіву на підприємстві

На виконання .....
НАКАЗУЮ:
1. Призначити відповідальним за архів управління ПІБ.

2. Створити експертну комісію ....

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Приблизно так, можете ще щось добавити. Можливо щось знайду - закину.

tatyana_poshta
03.04.2009, 17:22
Дякую, буду чекати

dvs57
06.04.2009, 19:41
НАКАЗ

Про призначення відповідальної особи за діловодство та архів

Відповідно до вимог Примірної інструкції з діловодства, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 № 1153 та Правил роботи архівних підрозділів, затверджених наказом Державного комітету архівів України 16.03.2001 № 16, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.05.2001 за № 407/5598,

НАКАЗУЮ:


1. Призначити відповідальну особу за діловодство та архів (найменування установи) провідного спеціаліста відділу _________ (прізвище, ініціали).

2. Відповідальній особі за діловодство та архів, визначеній в п.1 цього наказу, забезпечити дотримання вимог Примірної інструкції з діловодства, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.1997 № 1153 та Правил роботи архівних підрозділів, затверджених наказом Державного комітету архівів України 16.03.2001 № 16, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.05.2001 за № 407/5598 та інших норм чинного законодавста.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

4. Наказ довести до особового складу в частині, що стосується.

Начальник

dvs57
06.04.2009, 19:42
НАКАЗ

Про утворення експертної комісії для проведення попередньої експертизи цінності документів

Відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи”, Правил роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затверджених наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 № 16, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08.05.2001 за № 407/5598,

НАКАЗУЮ:

1. Утворити в (найменування установи) постійно діючу експертну комісію для проведення попередньої експертизи цінності документів у складі:
голова комісії – (прізвище, ініціали, посада);
секретар комісії –
члени комісії: –

2. Експертній комісії, утвореній відповідно до п. 1 цього наказу, в своїй діяльності керуватися Типовим положенням про експертну комісію, затвердженим наказом Державного комітету архівів України 17.12.2007 № 183 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.01.2008 р. за № 13/14704.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

4. Наказ довести до особового складу в частині, що стосується.

Начальник