PDA

Просмотр полной версии : Погодження штатного розпису комунального підприємства


Преподаватель
12.07.2018, 23:38
Орган місцевого самоврядування є засновником комунального підприємства, яке надає послуги з обслуговування будинків , водопостачання і водовідведення.

В Статуті КП написано, що директор затверджує штатний розпис і все.
Попередні керівники комунального підприємства завжди (на протязі 10-ти років) погоджували штатний розпис (через сесію), а директор - затверджував його.

Недавно прийшов...новий керівник КП :smls08: , який не погоджує штатний з ОМС, робить , що хоче....завів хаос на підприємстві...

У ст.17 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" написано: Відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування.

Питання: чи є в законодавстві положення про те, що комунальне підприємство, що перебуває у комунальній власності, повинно погоджувати штатний розпис радою (сесією)?

Andry
13.07.2018, 10:54
...В Статуті КП написано, що директор затверджує штатний розпис і все.
Попередні керівники комунального підприємства завжди (на протязі 10-ти років) погоджували штатний розпис (через сесію), а директор - затверджував його
Керівник комунальної установи працює на контрактній основі з місцевою радою і призначається міським головою.
Директор же в межах наданих йому повноважень затверджує штатний розпис, структуру та розміри посадових окладів працівників комунальних підприємств. І якщо в Статуті написано, що директор затверджує штатний розпис, то він його ні з ким не повинен поджувати.

Недавно прийшов...новий керівник КП :smls08: , який не погоджує штатний з ОМС, робить , що хоче....завів хаос на підприємстві...
Якщо ви бачите, що директор "робить , що хоче....завів хаос на підприємстві" - то ви, як член територіальної громади, можете

звернутися до наглядової ради при КП, яка повинна здійснювати контроль за діяльністю підприємства, вони повинні перевірити вашу скаргу і надати вам відповідь.


Питання: чи є в законодавстві положення про те, що комунальне підприємство, що перебуває у комунальній власності, повинно погоджувати штатний розпис радою (сесією)?
Ні.
Це повноваження директора, якщо інше не передбачено Статутом.

Преподаватель
13.07.2018, 19:46
Яким нормативним документом прописано щодо створення наглядової ради при КП?

Andry
16.07.2018, 12:33
Яким нормативним документом прописано щодо створення наглядової ради при КП?
Законом "Про місцеве самоврядування в Україні" (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/print1509973781291826):
Стаття 26. Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад
1. Виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання:

….30-1) прийняття рішень про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах та у господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді;
про затвердження порядку утворення наглядової ради, порядку призначення членів наглядової ради комунального унітарного підприємства;
про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради комунального унітарного підприємства;
про встановлення вимог до незалежних членів наглядової ради комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді;

Мотя
17.07.2018, 06:32
Ув. Преподаватель!
Ваши вопросы - это задачи?