PDA

Просмотр полной версии : Удостоверение по пожарной безопасности


Vadias
09.09.2011, 16:41
Доброго всем дня.
К нам в организацию ввели новую должность - специалист пожарной безопасности.
Но у него абсолютно нету никаких удостоверений по прохождению пож. минимума. В разговоре он ссылаеться на свой богатый опыт работы в данной должности и уверяет, что никакие удостоверения ему не нужны, т.к. он не будет ответственным за противопожарное состояние объектов:bravo:
Может ли инженер ОТ, согласно ст. 15 ЗУ "Про охорону праці" "вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством мед. огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці"???
Я не прав или есть какие-то другие доводы, как с моей, так и с его стороны?

Anre
10.09.2011, 21:13
вешает лапшу на уши
удостоверения(обучение как ИТР) должны быть и по ОТ и по ПБ
в этом вопросе требования по ОТ аналогичны ПБ
т.е такие же пункты есть и в законе про пожежну безпеку и в положении про навчання з пожежной безпеки (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0308-94)

3. Спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум)
та перевірка знань працівників, зайнятих на
роботах з підвищеною пожежною небезпекою
3.1. Попереднє спеціальне навчання (пожежно-технічний
мінімум) проходять особи, яких приймають на роботу з підвищеною
пожежною небезпекою:
- інші категорії працівників, діяльність яких потребує більш
глибоких знань з питань пожежної безпеки та навичок на випадок
виникнення пожежі.

даже в положении про навчання з охорони праци (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0231-05)

3.1. Працівники під час прийняття на роботу і в процесі
роботи, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час
трудового і професійного навчання проходять на підприємстві за
рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з
питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від
нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення
аварії.
3.6. Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною
пожежною безпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання
(пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з
підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять
перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки,
а посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і
періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку
знань з питань пожежної безпеки.

smech
22.09.2011, 16:01
Может ли инженер ОТ, согласно ст. 15 ЗУ "Про охорону праці" "вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством мед. огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці"???

Ваш спеціаліст дійсно має достатній досвід і належну теоритичну підготовку. І все що він Вам сказав відповідає діючий нормативній базі з пожежної безпеки.
Уважніше читайте нормативні документи.
А коментар Fnre зовсім не кваліфікований і до суті питання не відноситься.

Anre
22.09.2011, 20:57
Ваш спеціаліст дійсно має достатній досвід і належну теоритичну підготовку. І все що він Вам сказав відповідає діючий нормативній базі з пожежної безпеки.
Уважніше читайте нормативні документи.
А коментар Fnre зовсім не кваліфікований і до суті питання не відноситься.
:cry:

Наталья Р
22.09.2011, 21:11
В разговоре он ссылаеться на свой богатый опыт работы в данной должности и уверяет, что никакие удостоверения ему не нужны, т.к. он не будет ответственным за противопожарное состояние объектов:bravo:
Vadias, а чем он будет заниматься если ввели:

К нам в организацию ввели новую должность - специалист пожарной безопасности.?
А коментар Fnre зовсім не кваліфікований і до суті питання не відноситься.
Читайте п.2.9 правил форума

Mardge
22.09.2011, 22:23
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про пожежну безпеку

Стаття 2. Забезпечення пожежної безпеки

Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої
та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств,
установ, організацій та підприємців. Це повинно бути відображено у
трудових договорах (контрактах) та статутах підприємств, установ
та організацій.
Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та
організацій покладається на їх керівників і уповноважених ними
осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.


Тобто він буде працювати спеціалістом з пожежної безпеки і при цьому не буде за це відповідальним?

Vadias
23.09.2011, 08:59
Ваш спеціаліст дійсно має достатній досвід і належну теоритичну підготовку. І все що він Вам сказав відповідає діючий нормативній базі з пожежної безпеки.
Уважніше читайте нормативні документи.
А коментар Fnre зовсім не кваліфікований і до суті питання не відноситься.


А где же документы, подтверждающие этот опыт?
их нет. А может он на предыдущей работе отсижывался в кабинете и штаны протирал:lol:??